Holandia
Renta rodzina
uitkering ANW

Jeżeli Twój partner pracował w Holandii i zmarł, opiekun dziecka/dzieci może otrzymać świadczenie rentowe.

Wymagania urzędu aby uzyskać to świadczenie:

  • osoba pracująca w Holandii była zatrudniona i ubezpieczona w dniu śmierci
  • opiekujesz się dzieckiem/dziećmi, które nie ukończyły 18 roku życia i mieszkają wraz z Tobą
  • jesteś niezdolny do pracy w wymiarze co najmniej 45 procent.

O tym, czy jesteś niezdolny do pracy w wymiarze co najmniej 45 procent decyduje holenderski urząd UWV. Jeżeli mieszkasz poza Holandią urząd UWV będzie kontaktować się z instytucją do spraw ubezpieczeń społecznych w kraju Twojego zamieszkania.

Twoja sytuacja osobista i finansowa ma również wpływ na prawo do renty rodzinnej ANW.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub zlecić czynności – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.