Holandia
Renta rodzina
uitkering ANW

Zasiłek (renta rodzinna) na wypadek śmierci partnera/rodzica

Nabestaanden uitkering ANW

Jeżeli Twój partner pracował w Holandii, po jego śmierci możesz ubiegać się o zasiłek, który nazywa się: „Nabestaanden uitkering ANW”.

Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest:

  • osoba zmarła była zatrudniona w Holandii
  • wspólne zameldowanie pod tym samym adresem

Osoba, której partner lub rodzic nie żyje, może ubiegać się po zmarłej osobie o ten zasiłek.

Warunki otrzymywania zasiłku:

  • wiek osoby ubiegającej się o ten zasiłek, nie może przekroczyć 65 lat
  • osoby posiadające dziecko/dzieci, które nieukończyły jeszcze 18 roku życia. Mogą to być również dzieci adoptowane, przysposobione, a także dziecko zmarłego partnera z innego związku.

Zasiłek ten urząd wypłaca co miesiąc.

Kwota zasiłku będzie uzależniona od uzyskanych przez Wnioskodawcę dochodów w Polsce lub innych krajach w danym roku.

Informacje dotyczące możliwości otrzymania tego świadczenia należy przesłać na adres emailowy tut. Kancelarii.

telefon +34 646 518 921 (WhatsApp)

Odpowiemy na Państwa pytania oraz doradzimy jak uzyskać rentę rodzinną w Holandii.

Cennik

Analiza wniosku dot. renty rodzinnej bezpłatnie
Przygotowanie i wysłanie wniosku do renty rodzinnej po zmarłej osobie, która pracowała w Holandii - ANW uitkering 350 zł
Czynności sprawdzające z urzędu holenderskiego w czasie trwania świadczenia z Holandii od 100 do 120 zł
Abonament dot. renty rodzinnej, po uzyskaniu decyzji. Wybierając abonament nie ponosisz dodatkowych kosztów za tzw. czynności sprawdzające 3 miesiące 120 zł
6 miesięcy 220 zł
9 miesięcy 340 zł
12 miesięcy 450 zł