Hiszpania

Hiszpania – zwrot podatku

Każda osoba pracująca w Hiszpanii może dokonać rozliczenia swojego podatku na podstawie karty podatkowej, którą wydaje pracodawca.

Aby rozliczyć podatek w Hiszpanii prześlij kartę podatkową do oceny zwrotu podatku

Wypełnij:

Ankietę osobową -> Pobierz ankietę

dołącz karty podatkowe do wstępnej

oceny zwrotu podatku i prześlj mailem

Procedura zwrotu podatku:

 • Prześlij emailem Twoje karty podatkowe /Certificado de la Renta/ do wstępnej oceny zwrotu podatku oraz wypełnij  ankietę osobową
 • Poinformujemy Ciebie o wysokości zwrotu Twojego podatku
 • Zeznanie podatkowe wysyłamy do urzędu w formie elektronicznej do 30 czerwca danego roku, za dany rok podatkowy. Zeznania po 30.06.danego roku, wysyłane są w formie papierowej, tj. formularza
 • Okres oczekiwania na zwrot podatku jest około 2-3 miesiące pod warunkiem iż zostało ono złożone w terminie, tj. do 30 czerwca, za dany rok podatkowy
 • Zwrot podatku z urzędu na Twoje konto bankowe

Podatek w Hiszpanii można rozliczyć do 4 lat wstecz

Niezbędne dokumenty do rozliczenia podatku:

 • karta podatkowa /Certificado de La Renta/ - dołącz wszystkie karty podatkowe za dany rok
 • kopia numeru NIE

Ulgi podatkowe:

 • za wynajem mieszkania /dołącz kopie najmu mieszkania oraz wydruki płatności za mieszkanie/
 • jeżeli płacisz alimenty na dziecko/dzieci, dołącz wszystkie wydruki bankowe dot. płatności alimentów
 • przy rozliczeniu się wspólnym z żoną dołącz numer NIE żony oraz kopię karty podatkowej lub informację o braku dochodach żony

Uwaga: żona i dzieci mogą być ujęte w zeznaniu podatkowym pod warunkiem iż są zameldowana w Hiszpanii oraz posiadają numer NIE.

Dziecko/dzieci mogą być ujęte w zeznaniu podatkowym pod warunkiem iż:

 • posiadają nr NIE
 • uczęszczają do szkoły w Hiszpanii

Inne czynności:

 • roczliczenie podatku za wynajem nieruchomości w Hiszpanii
 • rozliczenie podatku za posiadanie nieruchomości w Hiszpanii
 • inne czynności administracyjne

Cennik

Wstępna analiza zwrotu podatku hiszpańskiego bezpłatnie
Opracowanie zeznania podatkowego pojedyncze od 60 euro
Opracowanie zeznania podatkowego wspólne z partnerką/partnerem od 70 euro
Pozostałe czynności administracyjne po przedstawieniu jakich czynności należy dokonać

Uwaga:

 1. prowizja za rozliczenie podatku jest pobierana z góry.
 2. za złożenie reklamacji pobierana jest prowizja. O wysokości prowizji informujemy indywidualnie, w zależności od sytuacji w danej sprawie, która jest uzależniona od konieczności podjęcia czynności w tym zakresie.