Holandia
Dodatek na dzieci
(kindgebonden budget)

W Holandii można otrzymać na dziecko/dzieci dodatek tzw. Kindgebonden budget. Dodatek ten jest przyznawany na dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, a które otrzymują w Holandii zasiłek rodzinny /kinderbijslag/.

Ile można otrzymać dodatku?

Kwota dodatku jest zależna:

  • od uzyskanego dochodu rocznego
  • wieku dzieci
  • ilości dzieci

Dodatek ten przyznawany jest zazwyczaj automatycznie przez holenderski urząd, jednak w przypadku nie otrzymania tego dodatku, należy wystąpić do urzędu z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia.

Kto może otrzymać ten dodatek?

Dodatek ten można otrzymać:

  • na swoje dzieci
  • na dzieci adoptowane
  • na dzieci przysposobione
  • na dzieci Twojego partnera/partnerki (pasierb), pod warunkiem, iż dzieci mieszkają pod tym samym adresem jak i wnioskodawca

Dodatek ten można otrzymywać tylko do 18 roku życia dziecka.

Termin składania wniosku o dodatek na dzieci

Termin składania wniosku na dodatek na dziecko/dzieci tzw. Kindgebonden budget

za rok 2022 - do 31.08.2023 r.

Pobierz ankietę

Wypełnij ankietę i odeślij mailem.

Decyzja końcowa

Dodatek na dzieci jest płacony przez urząd miesięcznie w formie zaliczkowym. Po zakończeniu roku urząd przesyła tzw. decyzję końcową, z której będzie wynikać, iż urząd wypłacił dodatek prawidłowo. W przypadku nadpłaty dodatku przez urząd, będziesz musiał zwrócić nadpłaconą kwotę dodatku lub też otrzymasz wyrównanie dodatku w przypadku wypłaconej przez urząd zaniżonej kwoty.

Zmiany

Jeżeli zmieni się Twoja sytuacja życiowa, dochody wnioskodawcy, małżonki/partnerki lub zakończysz pracę w Holandii, należy o tym fakcie powiadomić urząd, aby zamknąć Twój dodatek.

Informacje:

telefon +34 646 518 921 (WhatsApp)

 

Cennik

Złożenie wniosku na dziecko/dzieci 180 zł
Rejestracja/potwierdzenie konta bankowego w urzędzie 120 zł
Wstrzymanie dodatku 120 zł
Reklamacja w urzędzie - w sprawie bieżącego dodatku 120 zł 
Reklamacja w urzędzie - po wydaniu decyzji ostatecznej 120 zł
Analiza dodatku na dziecko/dzieci przed złożeniem reklamacji   30 zł
Abonament dodatku na dziecko/dzieci, po uzyskaniu decyzji

3 miesiące 100 zł
6 miesięcy 180 zł
9 miesięcy 250 zł
12 miesięcy 350 zł