Niemcy
Zasiłki i dodatki

Zasiłek rodzinny - KINDERGELD

Jeżeli pracujesz w Niemczech, możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany przez niemiecki urząd, tj. Familienkasse.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny:

 • osoby pracujące w Niemczech, których dzieci przebywają w Polsce. Uzyskany dochód w Niemczech powinien wynosić 90 procent
 • matka samotnie wychowująca dzieci w Polsce, pod warunkiem iż ojciec dziecka mieszka i pracuje w Niemczech
 • osoby oddelegowane do pracy w Niemczech, pod warunkiem posiadania ubezpieczenia społecznego w Niemczech
 • dochody uzyskane w innym kraju poza Niemcami nie mogą przekroczyć:
  • kwoty 8.004 euro rocznie w przypadku małżeństwa
  • kwoty 4.002 euro rocznie w przypadku osoby samotnej
 • osoby zameldowane w Niemczech. Zameldowanie powinno być przyjnajmniej od 6 miesięcy.

W przypadku krótszego zameldowania należy wykazać iż pobyt w Niemczech będzie trwał minimalnie ten okres

Zasiłek rodzinny można uzyskać dla dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem iż dziecko uczy się. Dziecko, które podjęło pracę i nadal się uczy, praca zarobkowa dziecka nie może przekroczyć 20 godzin tygodniowo.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem zasiłku rodzinnego w Niemczech, prześlij zgłoszenie.

Odpowiemy na Twoje pytania i zakwalifikujemy do możliwości otrzymania zasiłku rodzinnego.

e

Cennik

Kwalifikacja do możliwości otrzymania zasiłku rodzinnego w Niemczech

bezpłatnie

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny

600 zł

Inne czynności administracyjne

od 150 zł

Elterngeld – zasiłek rodzicielski

Kto może otrzymać ten zasilek:

 • rodzice, którzy po urodzeniu się dziecka, sami je będą wychowywać
 • nie będą zatrudnienie więcej niż 30 godzin tygodniowo
 • dziecko będzie znajdowało się we wspólnym gospodarstwie domowym rodziców
 • jeden z rodziców mieszka lub przebywa w Niemczech i jest zatrudniony u niemieckiego pracodawcy

Wysokość kwoty zasiłku jest zależna od dochodów rodziców uzyskanych w ciągu 12 miesięcy przed narodzinami dziecka.

Dotacja ta jest wypłacana przez okres 14 miesięcy /jeden rodzic otrzymuje dodatek przez okres 12 kolejnych miesięcy, a kolejne 2 miesiące przysługują drugiemu rodzicowi/.

Wniosek należy złożyć zaraz po urodzeniu się dziecka, gdyż zasiłek można otrzymać do 3 miesięcy wstecz.

Cennik

Kwalifikacja do możliwości otrzymania zasiłku świadczenia Elterngeld w Niemczech

bezpłatnie

Złożenie wniosku o Elterngeld

550 zł

Inne czynności administracyjne

od 100 zł