Norwegia - podatek

Norwegia – zwrot podatku

Jeżeli pracowałeś w Norwegii możesz otrzymać zwrot podatku. Pracując w Norwegii masz obowiązek rozliczenia się.

Termin rozliczenia się z norweskim Urzędem Podatkowym jest do 31 marca, które dokonywane jest na podstawie dokumentu Inntektsoppgave - Tax Return.

Można także rozliczyć się do 30 kwietnia na podstawie Selvangivelse. Termin rozliczenia podatku w Norwegii jest do 3 lat wstecz.

Ulgi podatkowe

  • odliczenie kosztów utrzymania w Norwegii
  • dojazd do rodziny w Polsce lub do samodzielnego mieszkania w Polsce
  • rozliczenie wspólne z żoną, której dochody nie przekroczyły 30.000 PLN
  • ulga podatkowa na dziecko/dzieci

W Norwegii możesz uzyskać "status pendlera".

Status ten przysługuje osobom, które wykonują czasowo pracę w Norwegii, pochodzącym z innego kraju.

Z ulgi podatkowej mogą także skorzystać osoby, które przebywają w Norwegii więcej niż 183 dni nabywając tzw. rezydencję podatkową.

W tym przypadku można skorzystać z ulgi standartowej 10 procent.

Procedura zwrotu podatku:

  1. Prześlij kopie dokumentów do oceny zwrotu podatku -> pobierz ankietę osobową
  2. Obliczymy Twój zwrot podatku
  3. Przeprowadzimy procedurę rozliczenia Twojego podatku w norweskim urzędzie

Uwaga: jeżeli nie rozliczyłeś się z podatku w Norwegii do 30 kwietnia br., urząd zrobi to za Ciebie.

W tym przypadku urząd nie uwzględni ulg podatkowych i rozliczenie może być dla Ciebie niekorzystne. Wówczas po otrzymaniu decyzji, prześlij decyzję z urzędu podatkowego, dokonamy w Twoim imieniu korekty zeznania podatkowego.

 


Oznaczenia terminów:

Loons- og trekkoppgave - dokument wydawany przez pracodawcę informujący o zarobkach (roczne zestawienie)

Selvangivelse - formularz zeznania podatkowego wystawiany przez Urząd Podatkowy i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii. Jest to odpowiednik polskiego PIT. Dokument ten jest wysyłany na przełomie stycznia i lutego do podatnika, który należy wypełnić i odesłać w terminie do norweskiego urzędu

Skatteoppgjør - roczne rozliczenie podatkowe. Zostaje ono przesłane przez urząd podatkowy do końca czerwca dla osób zatrudnionych na etacie oraz do końca października dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czasami Urząd Podatkowy nie rozliczy w terminie osoby fizycznej, wówczas wysyła pismo informacyjne o przesunięciu rozliczenia na październik. W przypadku wpłaty zaliczki na podatek, który był za wysoki, urząd zwraca nadpłatę wraz z odsetkami. Natomiast w przypadku zbyt niskiej wpłaconej zaliczki, podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaległej kwoty wraz z odsetkami

Fødselsnummer - numer podatkowy zawierający 11 cyfr

Kody Pin - konieczny jest do systemu Altinn/MinID

Cennik

Wstępna ocena zwrotu podatku bezpłatnie
Opracowanie zeznania podatkowego 650 zł
Inne czynności administracyjne od 100 zł