Niemcy
Zwrot podatku

Każda osoba zatrudniona w Niemczech, która uzyskała kartę podatkową może dokonać rozliczenia swojego podatku.

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona m.in. od tego czy dana osoba była zameldowana na stałe w Niemczech w danym roku podatkowym, uzyskanych dochodów w innych krajach, a także wysokości odprowadzonego podatku przez pracodawcę.

Procedura zwrotu podatku:

  • Prześlij emailem/faxem lub drogą pocztową Twoje karty podatkowe do wstępnej oceny zwrotu podatku. Pobierz ankietę osobową i wypełnij Należy przedstawić tyle kart podatkowych ile w ciągu danego roku miałeś pracodawców. Podaj także swoje dochody z Polski lub innego kraju jeżeli posiadałeś w danym roku podatkowym
  • Po dokonaniu wstępnej oceny informujemy Ciebie o wysokości zwrotu Twojego podatku
  • Na Twój adres mailowy lub domowy wysyłamy komplet dokumentów do podpisania
  • Po otrzymaniu podpisanych dokumentów zeznanie jest wysyłane do urzędu. Okres oczekiwania na zwrot podatku jest od 3 do 6 miesiący
  • Zwrot podatku urząd wysyła na Twoje konto bankowe

Okres rozliczenia podatku w Niemczech jest do 4 lat wstecz.

Niezbędne dokumenty do rozliczenia podatku:

  • Lohnsteurkarte

/karta podatkowa/- ten dokument otrzymują osoby, które są zameldowane w Niemczech

  • Lohnsteuerbescheinigung

/zaświadczenie o podatku od wynagrodzeń/, ten dokument otrzymują osoby, które nie były zameldowane w Niemczech

Pracodawca może także wydać dokument:

  • Besondere Lohnsteuerbescheinigung

(specjalne zaświadczenie dot. podatku dot. wynagrodzeń). Dokument ten jest wydany w zastępstwie Lohnsteuerbescheinigung.

Odzyskujemy maksymalną kwotę nadpłaconego podatku. Kwotę zwrotu Twojego podatku wyliczamy na podstawie przedłożonych dokumentów. Prześlij emailem/faxem lub drogą pocztową dokumenty do wstępnej analizy zwrotu podatku.

 

Cennik

Wstępna ocena zwrotu podatku bezpłatnie
Opracowanie zeznania podatkowego do niemieckiego urzędu podatkowego // zeznanie pojedyncze 300 zł
Opracowanie zeznania podatkowego do niemieckiego urzędu podatkowego // zeznanie wspólne od 550 zł
Inne czynności, jak np. ściągnięcie karty podatkowej, pisma do urzędu, itp. od 150 zł