Holandia
Inne czynności w Holandii

Inne czynności w Holandii

 • Dodatek mieszkaniowy – huurtoeslag /tylko dla zameldowanych w Holandii/
 • Dodatek do żłobka/przedszkola – kinderopgvangtoeslag /tylko dla zameldowanych w Holandii/
 • Dodatek pielęgnacyjny na dziecko/dzieci przewlekle chore
 • Zamknięcie konta bankowego

Dodatek mieszkaniowy
huurtoeslag /tylko dla zameldowanych w Holandii/


Huurtoeslag - dodatek mieszkaniowy, jest dodatkiem finansowym dla osób na stałe i zamieszkałych i zameldowanych w Holandii. Dodatek ten stanowi dodację dla osób, które wynajmują mieszkanie.

Aby uzyskać ten dodatek należy spełniać niektóre warunki, a więc przede wszystkim:

 • posiadać holenderskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu (verblijfsvergunning)
 • być zameldowanym na stałe w urzędzie miejskim w Holandii
 • mieszkanie/dom powinno posiadać własne wejście

Na wysokość dodatku mieszkaniowego - huurtoeslag - wpływ mają również:

 • Twój dochód roczny oraz dochód Twojego partnera fiskalnego
 • wysokość opłacanego czynszu miesięcznie

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem tego dodatku i spełniasz powyższe wymagania, zadzwoń lub wyślij maila.

Informacja:

telefon +34 646 518 921 (WhatsApp)

Odpowiemy na Twoje pytanie i sprawdzimy czy możesz otrzymać ten dodatek oraz w jakiej wysokości.

Cennik


Zakwalifikowanie do możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego bezpłatnie
Złożenie wniosku 300 zł
Reklamacje/odwołanie się od decyzji z urzędu 150 zł
Zmiana konta bankowego 100 zł

 


Dodatek do żłobka/przedszkola
kinderopgvangtoeslag


/tylko dla zameldowanych w Holandii/

Kto może otrzymać ten dodatek?

Dodatek może otrzymać:

 • osoba pracująca i posiadająca stałe zameldowanie w Holandii
 • wnioskodawca oraz partner wnioskodawcy muszą pracować lub też partner fiskalny kontynuuje naukę/studia
 • wnioskodawca oraz partner fiskalny ponoszą koszty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka/przedszkola
 • dziecko Wnioskodawcy jest zameldowane pod tym samym adresem jak i Wnioskodawca
 • dziecko Wnioskodawcy nie ukończyło jeszcze szkoły podstawowej
 • placówka opiekuńcza, do której uczęszcza dziecko winna być zarejestrowaną placówką w urzędzie gminy

Aby sprawdzić czy należy się Tobie ten dodatek prześlij zgłoszenie emailem lub drogą pocztową oraz dołącz kopie niezbędnych dokumentów:

 • odcinek wypłaty Wnioskodawcy oraz Twojego partnera fiskalnego
 • kopia pisma z placówki opiekuńczej, do której jest przyjęte bądź zostanie przyjęte Twoje dziecko

Na podstawie tych danych dokonamy wstępnej analizy czy możesz otrzymać dodatek na dziecko oraz w jakiej wysokości.

 


Dodatek pielęgnacyjny na dziecko/dzieci przewlekle chore


W Holandii można otrzymać dodatek pielęgnacyjny na dziecko/dzieci przewlekle chore, niepełnosprawne.

Warunkiem otrzymania tego dodatku jest m.in.:

 • zatrudnienie Wnioskodawcy w Holandii dla holenderskiego pracodawcy
 • wiek dziecka/dzieci od 3 do 18 roku życia
 • dziecko powinno być zakwalifikowane do danej grupy chorobowej oraz posiadać stosowne potwierdzenie przebiegu leczenia

O dodatek starać mogą się:

 • rodzice/rodzic dziecka
 • rodzice/rodzic zastępczy
 • rodzice/rodzic dziecka adoptowanego/przysposobionego
 • prawni opiekunowie dziecka
 • rodzice dziecka, którzy są rozwiedzeni.

Na każde dziecko przewlekle chore lub niepełnosprawne należy złożyć oddzielny wniosek.

 

Konsultant Kancelarii w ciągu 24 godziny odpowie na Twoje zgłoszenie oraz potwierdzi czy możesz ubiegać się o ten dodatek. Do zgłoszenia on-line dołącz decyzję lekarską dot. niepełnosprawności, przebiegu leczenia itp.

Cennik

Analiza materiałów dot. otrzymania dodatku pielęgnacyjnego bezpłatnie
Złożenie wniosku na dziecko 300 zł
Zmiana konta bankowego w trakcie otrzymywanego dodatku 150 zł
Czynności sprawdzające przez urząd holenderski 100 - 120 zł
Zgłoszenie informacji o zakończeniu pracy w Holandii 100 zł

 


Zamknięcie konta bankowego w Holandii


Posiadasz holenderskie konto bankowe?

Zakończyłeś pracę w Holandii?

Jeżeli nie chcesz posiadać konta bankowego w Holandii, konto to można zamknąć.

Skontaktuj się z tut. Kancelarią mailowo lub telefonicznie.

 

Cennik

Przygotowanie pisma do banku dot. zamknięcia konta bankowego 150 zł