Holandia
Zwrot podatku z Holandii

Pracowałeś w Holandii? Odbierz swój podatek!

Każdy, kto pracował w Holandii i uzyskał jaaropgave, czyli kartę podatkową, może rozliczyć się ze swojego podatku. Jeżeli pracowałeś w ciągu roku kalendarzowego u kilku pracodawców, otrzymasz od każdego pracodawcy kartę podatkową.

Karty podatkowe wydaje pracodawca na przełomie styczeń-marzec każdego roku.

Do dokonania oceny zwrotu podatku jest potrzebna:

  • holenderska karta podatkowa (jaaropgave). Należy przesłać tyle kart podatkowych ile w danym roku
    miałem pracodawców w Holandii
  • zaświadczenie z polskiego urzędu podatkowego o dochodach lub jego braku w danym roku
    podatkowym

Można także uzyskać ulgi podatkowe na żonę (partnerkę), dzieci, hipotekę mieszkaniową, dziecko przewlekle chore itp.

Wszystkie materiały prześlij mailem lub na WhatsApp.

Rozliczenie w Holandii jest nieobowiązkowe. Rozliczenie obowiązkowe w Holandii jest wtedy
obowiązkowe gdy urząd podatkowy (Belastingdienst) prześle Ci pismo o obowiązkowym rozliczeniu się
za dany rok podatkowy.

W Holandii można rozliczyć się do 5 lat wstecz.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub zlecić czynności – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.