Austria - zasiłek rodzinny

Austria - zasiłek rodzinny /Familienbeihilfe/

Pracując w Austrii można ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko/dzieci pozostające w Polsce.

Zasiłek rodzinny w Austrii można otrzymać:

  • na dziecko/dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia
  • dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale nadal kontynuują naukę.

Dzieci nadal uczące się mogą otrzymać zasiłek rodzinny do 26 roku życia, a w niektórych przypadkach nawet do 27 roku życia.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany 6 razy w ciągu roku, w dwumiesięcznych ratach.

We wrześniu można otrzymać podwójny zasiłek rodzinny.

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się co roku, a wyrównanie zasiłku rodzinnego można otrzymać do 5 lat wstecz.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymanie zasiłku rodzinnego w Austrii prześlij zgłoszenie na adres email: info@kancelariabean.com tel. +48 71 718 2144

prześlemy niezbędne dokumenty w tej sprawie.

Cennik

Kwalifikacja do otrzymania zasiłku rodzinnego bezpłatnie
Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny 500 zł
Inne czynności administracyjne od 100 zł